Opmerkingen over FileTime X en FileMaker 12

Met de komst van FileMaker 12 is er een verandering in het programma gekomen, waardoor een kleine aanpassing in uw database en in de RagTime-sjablonen noodzakelijk is:

Wanneer FileTime X toegang tot de gegevens van FileMaker maakt, dan worden zowel de veldwaarden alsook de veldnamen uit de gekozen database en het aldaar gekozen lay-out bepaald. Uitgaande van de informatie stelt FileTime X u die informatie ter beschikking in RagTime.

Sinds versie 12 plaatst FileMaker helaas de veldwaarden en veldnamen niet meer in dezelfde volgorde. Wanneer dit het geval is dan kan FileTime X de juiste velden niet meer correct toewijzen.
 

>>>> Download deze tip als PDF document (.pdf) - Download deze tip als RagTime document (.rtd) <<<<
 

Oplossing van het probleem:

FileMaker 12 levert gegevens en namen dan consistent, wanneer de velden in het FileMaker lay-out dezelfde geometrische volgorde hebben waarin ze werden toegevoegd aan het lay-out.

Maak in voorkomend geval voor de overdracht van gegevens naar RagTime een speciaal lay-out met precies de velden aan die u nodig heeft voor uw RagTime-sjabloon. (Dit had in het verleden al het voordeel dat de communicatie tussen FileMaker en FileTime X sneller verliep).

In FileMaker 12 gaat u naar de modus »Lay-out« en maakt in het menu »Lay-outs« een nieuw lay-out. Kies een standaardformulier waar in de velden getoond moeten worden. Geef het lay-out een toepasselijke naam.

Ragtimenewfmlayout
 

In de volgende stap kiest u de velden (uit de huidige tabel of indien nodig andere tabellen) die u nodig heeft in het RagTime-sjabloon:

Ragtimeselectfields
 

Klik op »Volgende« totdat FileMaker het lay-out gemaakt heeft. Dit lay-out heeft nu een consistent gedrag met betrekking tot veldwaarden en veldnamen.

(Let op nog steeds herhalende velden: Elke getoonde herhaling wordt aan FileTime doorgegeven. In het algemeen is het nuttig, voor herhalende velden in het »Infovenster« in het paneel »Gegevens«, in te stellen dat er slechts één herhaling getoond wordt.)

In RagTime kunt u het, voor gegevensuitwisseling ontworpen, FileMaker lay-out kiezen in de component:

Ragtimeselectlayout1

 

U kunt het FileMaker lay-out ook later aanpassen. Dubbelklik op de component in de Inventaris om het informatieveld te openen. In het paneel »Algemeen« kan het FileMaker lay-out gewijzigd worden:

Ragtimeselectlayout


Bron: Jürgen Schell

 

TERUG

paginanaam niet veranderen of verplaatsen. URL staat in RagTime FileTime readme

m1 m2