NOADIS

Dit is de AVG pagina van Noadis

Mocht u uw gegevens uit (of juist in) willen schrijven voor de nieuwsbrief, klik dan hier: RegistratieFORMULIER

Noadis, bhagyemani en nepalhandwerk.nl hierna genoemd Noadis, gevestigd aan Linnaeusweg 62, 5915HM Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.noadis.nl - www.ragtime-online.nl - nepalhandwerk.nl

Noadis, Linnaeusweg 62, 5915HM Venlo

KvK Venlo nr. 09100002

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noadis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (eventueel)

- E-mailadres

- Serienummers (indien vereist)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand envelopje, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noadis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Noadis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Noadis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adres en alle andere gegevens die u ons geeft totdat u zich uitschrijft via onze registratiepagina > De reden staat hierboven beschreven onder "Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken".

Delen van persoonsgegevens met derden

Noadis verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig mocht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit aan ons wordt opgelegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noadis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door ons te benaderen. Wij laten u dan zien wat er over u in onze database staat. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Noadis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Noadis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens verwijderen gaat overigens heel eenvoudig via ons REGISTRATIEFORMULIER.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noadis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. Aantekening: Wij hebben overigens al sinds 1998 (zo lang we bestaan) al al uw gegevens serieus genomen en nooit verder gegeven. Wij vinden dit een vanzelfsprekendheid en een vertrouwen van dienstverlener naar klant toe!

Noadis heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Bij vragen etcetera contacteer ons.